ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 پشتیبانی فنی

سوالات فنی خود را در این بخش تیکت کنید

 پشتیبانی رادیوی اینترنتی

پاسخ به سوالات و مشکلات مربوط به رادیوی اینترنتی

 پشتیبانی فروش

سوالات قبل از خرید خود را در این بخش تیکت کنید

 پشتیبانی مالی

امور مالی و مشکلات وسوالات مالی در این بخش پیگیری تیکت میشود

 پشتیبانی بخش طراحی سایت

تمام امور مربوط به طراحی سایت در این بخش پیگیری میشود

 ارتباط با مدیر

برای ارتباط با مدیریت به این بخش تیکت بزنید

 خدمات شماره مجازی

جهت سفارش و پشتیبانی خدمات شماره مجازی به این بخش تیکت بزنید

 تخلفات و شکایات

بخش مربوط به رسیدگی و انعکاس هرگونه شکایت و تخلف