سرور مجازی VPS

برترین سرورهای مجازی سراسر جهان

سرور 512 ایران 100 متاح

سرور 512 ایران
حافظه رم 512 مگابایت
فضای دیسک (هارد) » 20 گیگابایت
پردازنده » 1هسته 1200 مگاهرتز
ترافیک » 30 گیگابایت
پهنای باند » 1 گیگابیت
آی پی اختصاصی » 1 عدد

سرور 8192 ایران 100 متاح

سرور 8192 ایران
حافظه رم » 8192 مگابایت
فضای دیسک (هارد) » 120 گیگابایت
پردازنده » 8 هسته 2.5 تا 3.6 مگاهرتز
ترافیک ماهیانه » 250 گیگابایت
پهنای باند » 1 گیگابیت
آی پی اختصاصی » 1 عدد

سرور 4096 ایران 100 متاح

سرور 4096 ایران
حافظه رم 4096 مگابایت
فضای دیسک (هارد) » 60 گیگابایت
پردازنده » 4هسته 2500 مگاهرتز
ترافیک » 120 گیگابایت
پهنای باند » 1 گیگابیت
آی پی اختصاصی » 1 عدد

سرور 3072 ایران 99 متاح

سرور 3072 ایران
حافظه رم 3072 مگابایت
فضای دیسک (هارد) » 50 گیگابایت
پردازنده » 3هسته 2000 مگاهرتز
ترافیک » 90 گیگابایت
پهنای باند » 1 گیگابیت
آی پی اختصاصی » 1 عدد

سرور 2048 ایران 100 متاح

سرور 2048 ایران
حافظه رم 2048 مگابایت
فضای دیسک (هارد) » 35 گیگابایت
پردازنده » 2هسته 1800 مگاهرتز
ترافیک » 60 گیگابایت
پهنای باند » 1 گیگابیت
آی پی اختصاصی » 1 عدد

سرور 1024 ایران 100 متاح

سرور 1024 ایران
حافظه رم 1024 مگابایت
فضای دیسک (هارد) » 25 گیگابایت
پردازنده » 1هسته 1500 مگاهرتز
ترافیک » 40 گیگابایت
پهنای باند » 1 گیگابیت
آی پی اختصاصی » 1 عدد